Home

Gæsteliste

Brudens familie

Kurt
Brudens far

Lene
Kurts kone

Maj-Britt
Brudens mor

John
Maj-Britts mand

Martin
Brudens bror

Jens-Erik
Brudens farfar

Karen
Brudens farmor (Bliver dog kaldt mormor)

Ingelise
Brudens faster

Ove
Brudens onkel, gift med Ingelise

Malene
Brudens kusine

Palle
Kæreste med Malene

Marianne
Brudnes kusine

Kim
Kæreste med Marianne

Laura
Brudens kusine

 

Brudgommens familie

Peter
Gommens far

Mette
Gommens mor

Trine
Gommens søster

Søren
Gift med Trine

Inge
Gommens farmor

Besser
Gommens mormor

Lene
Gommens faster

Eva
Gommens faster

Erling
Evas kæreste

Claus
Gommens onkel

Diana
Gift med Claus

Søren
Gommens onkel

Lene
Gift med Søren

Lise
Gommens kusine

Martin
Gift med Lise

Signe
Gommens kusine

Morten
Kæreste med Signe

Marie
Gommens kusine

Martin
Gommens fætter

Jakob
Gommens fætter

Pernille
Jakobs kæreste

Mikkel
Gommens fætter

 

Venner og bekendte

Tine
Christinas veninde fra gymnasietiden

Kirsten
Også veninde fra gymnasietiden

Sie
Også veninde fra gymnasietiden

Christoffer
Kæreste med Sie

Morten
Også ven fra gymnasietiden

Lone
Christinas veninde helt tilbage fra folkeskolen

Mette
Også veninde fra folkeskolen

Mikkel
Rasmus' ven fra studietiden

Heidi
Kæreste med Mikkel

© Copyright Faber-Espensen 2006